Dziedātājas un dejotāji pieskandināja pagalmus, kā arī ezera pludmali Višķu pagastā

Kad vasara tuvojas savai izskaņai, Višķos svin pagasta svētkus. Šogad pagasta svētki tika svinēti savādāk nekā citus gadus. Šī vasara bija mazliet pieklusināta. Izpalika skanīgie un krāsainie Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, tika atcelti vairāki koncerti un festivāli, bet tas nemazināja cilvēku vēlmi dziedāt, dejot, klausīties skanīgu melodiju, ļauties jautrajiem dejas ritmiem.

Cilvēks slāpst pēc labas mūzikas, dziesmas un dejas. Mūzika spēj atvērt katras dvēseles durvis, no mirkļa tā spēj veidot mūžību.

22. augustā pagasta svētkos mūzika skanēja pagalmos un ezera krastā. Skanīgās latgaliešu tautas dziesmas dziedāja pagasta sieviešu vokālais ansamblis ”Anima Corde”. Skatītāji varēja baudīt raitos deju soļus Višķu pagasta senioru deju kopas ”Magones” un Maļinovas pagasta jauniešu deju kolektīva ”Druvāni” dejotāju izpildījumā.

Kas teica, ka koncertiem jānotiek tikai uz skatuves? Neparastie pagalmu koncerti dienas laikā izskanēja Višķu sociālās aprūpes centrā “Rūpes”, pašā Višķu ciemā un Vīgantu ciemā. Skatītāji priecājās līdzi dziedātājiem un dejotājiem, viņu sejās parādījās smaids.

Arī vakara koncerts notika neparastā gaisotnē, pieskandinot Luknas ezera pludmali. Piecas vasaras, rudeņus, pavasarus un ziemas mūs ar skanīgām dziesmām, kā arī savu radošumu priecē pagasta sieviešu vokālais ansamblis ”Anima Corde”. Pa šo laiku ir īstenojušās interesantas ieceres un izdziedāts ne mazums dziesmu.

Vakara koncertā ”Dziesmas tinu kamolā” meitenes atskatījās uz kopā pavadīto – darbīgo laiku, kā arī dziedāja par prieku pašas sev un klausītājiem. Koncertā skanēja latgaliešu tautas dziesmas, latviešu komponistu radītās melodijas, skanēja dziesmas, kuras pašām dziedātājām ir sirdij vistuvākās.

Visus šos gadus ansambli radoši vada Agate Jermaļonoka. Daudzas viņas idejas tika īstenotas arī šajā koncertā, ieliekot darbā sirdi un dvēseli.

Skatītājus un klausītājus ar raito dejas soli koncertā iepriecināja arī Maļinovas pagasta deju kolektīva ”Druvāni” jaunieši, kolektīva vadītājas Antras Dombrovskas vadībā. Deju kolektīvs šajā mēnesī nosvinēja savu desmit gadu jubileju. Neaizmirstamus mirkļus koncertā radīja gaismas efekti, ko nodrošināja biedrības ”Lauku studija” darbīgie puiši.

Gribas novēlēt pagasta sieviešu vokālā ansambļa ”Anima Corde” dziedātājām, lai jūs visas arī turpmāk esat piepildītas ar prieku par to, ko darāt! Lai šis prieks ir nebeidzams! Daudz skanīgu ieceru realizēšanos un iespēju vēl joprojām pieskarties ar dziesmu!

Višķu pagasta Sabiedriskā centra vadītājs, Jānis Belkovskis