Dziedošās grupas “Ivuški” piecu gadu jubilejas koncerts “Mēs tikāmies martā…”

15. marta pēcpusdienā Maļinovas saieta namā pulcējās lielie un mazie, jauni un ne tik jauni Maļinovas pagasta iedzīvotāji, lai baudītu dziedošās grupas “Ivuški” piecu gadu jubilejas koncertu “Mēs tikāmies martā…”.

Saieta namā valdīja patīkama un sirsnīga atmosfēra. Aicinātie viesi bija patiešām rūpīgi gatavojušies, jo katrs priekšnesums lika skatītājiem aplaudēt no visas sirds.

Sava jaunās dziesmas koncertā dziedāja paši jubilāri, kā arī saieta nama bērnu vokālais ansamblis “Avenes”. Vēl divas radošās meitenes, Anna Vasiļjeva un Liza Kurakina, bija sarūpējušas savu muzikālu sveicienu jubilāriem – jautru dziesmiņu par mīlestību un jaunību.

Īpaši vēlamies pateikties Biķernieku kultūras nama ansamblim “Rjabinuška” un vadītājai Olgai Pankovai par atsaucību un sadarbību. Lielu paldies Maļinovas saieta nama vadītāja teic dziedošajai ģimenei no Naujenes pagasta – Natālijai un Viktoram Vaļkovskiem, kā arī vietējiem iedzīvotājiem – Tamārai un Ivanam Trutjko.

Pēc svētku koncerta visi tika aicināti nobaudīt svētku cienastu, ko sarūpēja vokālās grupas “Ivuški” dalībnieces.

Informāciju sagatavojusi:
Saieta nama vadītāja Jeļena Vasiļjeva