Dzimtsarakstu nodaļas darbs ārkārtējas situācijas laikā

  • Dzimšanas reģistrācija- reģistrējam klātienē;
  • Miršanas fakta reģistrācija-reģistrējam  klātienē;
  • Laulība –
    • veiksim iepriekš pieteikto laulību reģistrāciju, arī  svinīgo ceremoniju – lūdzam izvērtēt  viesu  daudzumu ceremonijā  ne vairāk par 40 personām,( lūdzam nepiedalīties gados vecākus cilvēkus un bērnus);
    • lūdzam izvērtēt laulības pieteikuma iesniegšanas nepieciešamību ( atlikt uz vēlāku laiku) ,rezervējot laulību noslēgšanas laiku un vietu pa telefonu (  laulību var noslēgt  1 mēnesi pēc pieteikuma iesniegšanas); attālināti nodrošināsim iesniegumu laulību reģistrācijai ar drošu elektronisko parakstu pieņemšanu;
  • pakalpojumus par atkārtotu dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu nodrošināsim attālināti (portālā www.latvija.lv); pieteikumus var sūtīt uz nodaļas e-pastu pievienojot aizpildītu iesniegumu (iesnieguma veidlapa)

Lūdzam izvērtēt nodaļas apmeklēšanas nepieciešamību klātienē, izvēloties telefoniskus vai elektroniskus saziņas līdzekļus!!!

Pieteikuma paraugs

Tālr. 65476743

Dzimtsarakstu nodaļa: Daugavpils novada dome, Rīgas ielā 2, 2.,3. kabineti