Apstiprināti Augšdaugavas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi

29. decembrī Augšdaugavas novada domes sēdē apstiprināti pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumi no 2022. gada 1. janvāra svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošanai, vadīšanai un telpu izmantošanai pašvaldības noteiktajās vietās: Červonkas pilī Vecsalienas pagastā – 77 eiro (ar PVN), Naujenes laulību zālē Naujenes pagastā – 70 eiro (ar PVN), Raiņa mājā Berķenelē Kalkūnes pagastā-108 eiro (ar PVN), Ilūkstes kultūras mākslas un kultūras centra mazajā zālē  Ilūkstes pilsētā – 88 eiro (ar PVN).

Maksa par pakalpojumiem svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošanai, vadīšanai un telpu izmantošanai pašvaldības noteiktajās vietās tiek samazināta par 50% personām ar invaliditāti, politiski represētām personām, Černobiļas avārijas seku likvidētājiem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kopdzīves gadu jubilejas ceremonijām Augšdaugavas novada iedzīvotājiem, personām, kurām piešķirts trūcīgās mājsaimniecības statuss, ka arī, ja viens no laulības pieteicējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā.

Maksa svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošanai un vadīšanai ārpus pašvaldības noteiktām vietām noteikta 216 eiro apmērā (ar PVN).