Dzīvokļu pārdošana izsolē Nīcgales pagastā

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod valsts dzīvokļu īpašumus Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 un Nr.8, “Brikšņi”, Dreiskos, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā.

Izsoles sākums – 03.07.2020., izsoles noslēgums – 03.08.2020. plkst.13.00. Izsoles sākumcena – EUR 720.00. Izsoles solis – EUR 50.00. Nodrošinājums – EUR 72.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 23.07.2020. jāiemaksā nodrošinājums AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē.

Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/upload/uploads/132-1062_pielikums.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1.

Tālrunis uzziņām 67021300, 67021413, 67021348.