Iepirkumi – tirgus izpētes

 

IzsludinātsIdentifikācijas numursLīguma priekšmets (tehniskā specifikācija)Iepirkuma stadija
13.10.2017DND (LP) 2017/49Tirgus cenu izpēte “Projekta vadītāja un projekta grāmatveža pakalpojums Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta „ Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada teritorijās I kārta” ietvaros”Pabeigts
29.08.2018DND (Attp) 2018/73Tirgus izpēte “Būvniecības ieceres dokumentu izstrāde Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšanai”
Uzaicinājums
Grafiskā daļa
Aktīvs