Iepirkumi – tirgus izpētes

 

IzsludinātsIdentifikācijas numursLīguma priekšmets (tehniskā specifikācija)Iepirkuma stadija
18.04.2019DND (LP) 2019/27TIRGUS CENU IZPĒTE projekta vadītāja un projekta grāmatveža pakalpojums Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta projekta Nr.5.6.2.0/17/I/036 ”Dienvidlatgales pašvaldību teritoriju pilsētvides revitalizācija ekonomiskās aktivitātes paaugstināšanai” ietvaros

Paziņojums

Pabeigts
29.08.2018DND (Attp) 2018/73Tirgus izpēte “Būvniecības ieceres dokumentu izstrāde Markovas pilskalna aizsardzības un drošas publiskās pieejamības nodrošināšanai”
Uzaicinājums
Grafiskā daļa
Aktīvs