Ceļu posmu un transportlīdzekļu stāvvietas periodiskā uzturēšana, jaunu transportlīdzekļu stāvvietu izveide un kapsētas apžogojuma atjaunošana projekta LV0070 ietvaros

Nolikums

Veidlapas

Darbu daudzums

Līgums

Tehniskie projekti (arhīvi):

Izsludināts: 16.07.2010
Identifikācijas numurs:
Iepirkuma stadija: Pabeigts