Izsludināts: 10.05.2013
Identifikācijas numurs: DND 2013/14/ERAF
Iepirkuma stadija: Pabeigts