„Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes ēkas, katlu mājas, ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija 2 kārtās Alejas ielā 2, Kraujā, Naujenes pagastā”.

Nolikums
Buvdarbu grafiks
Naudas plūsma
Projekta dokumentācija (.zip)
Darba apjomi (.zip)
Atbilde pretendentiem 30. 07. 2013
Nolikuma grozījumi 30.07.2013
Atbilde pretendentiem 01.08.2013.
Atbilde pretendentiem 09.08.2013.
Nolikuma grozījumi 2013. 12.augusta
Nolikuma grozījumi 20.08.2013
Nolikums Naujene 2013 ar grozījumiem
Paziņojums par rezultātiem

Izsludināts: 08.07.2013
Identifikācijas numurs: DND 2013/17
Iepirkuma stadija: Pabeigts