Tehniskā projekta „Daugavpils novada, Sventes pagasta, Sventes ciema katlu mājas un siltumtīklu rekonstrukcija” izstrāde (iepirkuma identifikācijas Nr.DND 2010/23)

Nolikums
Uzaicinājums

Izsludināts: 02.06.2010
Identifikācijas numurs:
Iepirkuma stadija: Pabeigts