Izsludināts konkurss “Saimnieks 2019”

Novada domes deputāti izsludināja konkursu “Saimnieks 2019” un apstiprināja konkursa nolikumu. Konkurss tiek organizēts ar mērķi ieinteresēt un iesaistīt iedzīvotājus savu īpašumu labiekārtošanā, veicināt novada sakoptību un pateiktie4ss sabiedriski aktīviem iedzīvotajiem par ieguldījumu novada tēla veidošanā.

Konkursa vērtēšanas komisiju pēc apstiprināta nolikuma vadīs Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins.

Konkursam pretendentus varēs pieteikt sešās nominācijās: sakoptākā privātmāja un skaistākais dārzs, ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms, rosīgākais uzņēmums tādās nozarēs kā lauksaimniecība, tūrisms, tirdzniecība u.c., aktīvākā nevalstiskā organizācija, čaklākais mājražotājs un radošākais amatnieks. Konkursam pretendentus drīkst izvirzīt pagastu pārvaldes līdz 1. augustam, kā arī pieteikties dalībai konkursā var jebkurš pašnodarbinātais, nevalstiskā organizācija, Daugavpils novada iedzīvotājs, individuālā darba veicējs, komersants, neatkarīgi no tā juridiskā statusa un darbības nozares, kas ir reģistrēts un veic savu saimniecisko darbību Daugavpils novada teritorijā. Konkursā nevar piedalīties pašvaldības iestādes un to struktūrvienības.

Pieteikumu pieņemšana notiks līdz 1. augustam. Izbraukumi pie pretendentiem paredzēti laika posmā no 5. līdz 30. augustam, iepriekš saskaņojot komisijas ierašanās laiku.

Dalībnieku vērtēšana notiks atbilstoši punktu sistēmai katrā nominācijā.

Nominācijā „Sakoptākā privātmāja un skaistākais dārzs” tiks vērtēta mājas vizītkarte, īpašie vides objekti un ainaviskie risinājumi, vizuālais koptēls un inovatīvi risinājumi. Nominācijā „Ģimenēm un bērniem draudzīgākais pagalms” komisija 5 baļļu sistēmā vērtēs laika pavadīšanas iespēju daudzveidību, publisko pieejamību, sakoptību un vizuālo stāvokli. Savukārt visvairāk kritēriju būs nominācijā „Rosīgākais uzņēmums”, vērtējot izmantotās modernās tehnoloģijas un inovatīvos risinājumus, saimniekošanas tradīciju pēctecību, projektu/fondu finansējuma piesaisti un inovācijas saimniecības attīstībā, kā arī uzņēmuma mārketinga aktivitātes un zīmola atpazīstamību un daudz ko citu. Nominācijā „Aktīvākā nevalstiskā organizācija” punktus varēs iegūt par projektu/fondu finansējuma piesaisti un iekļaušanos novada sabiedriskajās norisēs. Nominācijā „Čaklākais mājražotājs” – ražotās preces vai produkta unikalitāte, mājražotāja izaugsme, uzņēmuma mārketings u.c. Nominācijā „Radošākais amatnieks” komisijas punktus varēs krāt par inovācijām ražošanā un tehnoloģiju izmantošanā, māksliniecisko radošo darbību, ieguldījumu novadpētniecībā u.c.

Pēdējo reizi konkurss tika rīkots 2017. gadā, kura izskaņā godināti novada labāko lauku saimniecību, bioloģisko lauku saimniecību īpašnieki, mājražošanas uzņēmumi, čaklākās un stiprākās ģimenes lauku sētās, kā arī  jaunie veiksmīgie zemnieki.

Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti oktobrī.

Konkursa nolikums

Pieteikuma anketa