Izsoles paziņojums

Maksātnespējas procesa administrators Kārlis Ķīsis, sert. Nr. 00268, 2018.gada 15.februārī savā prakses vietā Rīgā, Brīvības ielā 165-3, pirmajās izsolēs pārdos sekojošu maksātnespējīgajai SIA „ABGS”, reģ. Nr. 40003756110, biogāzes koģenerācijas stacijas aprīkojumu, kas atrodas „Māras”, Šlapaki, Salienas pagastā, Daugavpils novadā.

1)     Plkst. 11.00. tiek rīkota koģenerācijas iekārtas MWM type TCG2020 V12, sērijas Nr.2209374 jauda 1200 kW ar ģeneratoru MWM, sērijas Nr. 1283203 (2011.g. izlaidums) pirmā izsole. Novērtējums un izsoles sākumcena EUR 59600,00. Izsolē nosolītā cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums EUR 5960,00.

2)     Plkst. 11.30. tiek rīkota sūkņa konteinera, mēslu un digestāta sūknis un kolektori (2011g. izlaidums) pirmā izole. Novērtējums un izsoles sākumcena EUR 19200,00. Izsolē nosolītā cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums EUR 1920,00.

3)     Plkst. 12.00. tiek rīkota vadības bloka konteinera (2011g. izlaidums) pirmā izsole. Novērtējums un izsoles sākumcena EUR 22700,00. Izsolē nosolītā cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums EUR 2270,00.

4)     Plkst. 12.30. tiek rīkota cietās frakcijas materiāla padeves sistēma SOLOMIX 3-8000, tvertnes tilpums V=80m3 (2012g. izlaidums) pirmā izsole. Novērtējums un izsoles sākumcena EUR 45400,00. Izsolē nosolītā cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums EUR 4540,00.

5)     Plkst. 13.00. tiek rīkota seperatora BAUER type S655HD, s/n X12N2137 (2012g. izlaidums) pirmā izsole. Novērtējums un izsoles sākumcena EUR 12900,00. Izsolē nosolītā cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums EUR 1290,00.

6)      Plkst. 13.30. tiek rīkota avārijas gāzes lāpas (2012g. izlaidums) pirmā izsole. Novērtējums un izsoles sākumcena EUR 14100,00. Izsolē nosolītā cena apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles nodrošinājums EUR 1410,00.

Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles dienai  jāiemaksā SIA „ABGS”, reģ. Nr. 40003756110, norēķinu kontā Nr. LV17HABA0551044650460, AS „SWEDBANK” izsoles nodrošinājums/i, norādot par kuru izsoli. Ar mantas novērtējumu interesenti var iepazīties administratora prakses vietā. Tālrunis uzziņām 29263083.