Jaunās tradīcijas pieredzes apmaiņā

Sventes Tautas namā  jau četrus gadus darbojas interešu grupa “Sventes pērlītes”. Sievietes sistemātiski pulcējas,  lai izgatavotu rokdarbus un apmainītos ar ēdienu gatavošanas receptēm. Viņas rīko dažādas izstādes, piedalās pagasta un novada pasākumos, brauc ekskursijās, lai apmeklētu novada, Latvijas pilsētu un kaimiņu valstu tūrisma objektus.

Sociālā darbiniece Edīte Plone ierosināja paplašināt  interešu loku un apmainīties pieredzē ar citām līdzīgām apvienībām. Līdz ar to, Sventes Tautas namā tika organizēta  tikšanās  ar kopienu “Māra” no  Ilūkstes novada Bebrenes pagasta. “Sventes pērlītes” organizēja savu darbu izstādi, kurā varēja apskatīt rokdarbus no dažādiem materiāliem. Bebrenietes bija pārsteigtas par Sventes Tautas namā izvietotajām Tautas nama vadītāja Viktora Petaško veidotajām gleznām no putuplasta, kas ir unikālas un patiesi interesantas un skaistas.

Kopā būšanas prieks staroja visu pasākuma dalībnieku sejās: gan klausoties sventiešu stāstījumos un piedaloties radošajās darbnīcās ar papīru un sālīto mīklu, gan izgaršojot pašu pagatavotos našķus, gan skatoties Bebrenes „Māru” prezentāciju, kuru sagatavoja Olga Dogžina. Īpašu iespaidu uz sventietēm  atstāja atvestie darbi ar atjaunotajiem vecmātes adījumiem un izadītajām  Augšdaugavas  un Sēļu rakstu segām. Fotografējoties kopā, “Sventes pērlītes” solīja pēc Ziemassvētkiem apmeklēt Bebreni atbildes vizītē. Visi kārtējo reizi pārliecinājās, ka tikai sadarbībā ar citām vietējās nozīmes organizācijām un iestādēm, interešu grupām un kopām, atbalstot un papildinot viens otru, var paveikt neiespējamo.

“Sventes pērlītes” dalībnieces un Bebrenes senioru kluba „Sidrabrasa” padome