Jaunatnes iniciatīvu projektu konkurss “ATTĪSTI SEVI!”

27.februārī ar Daugavpils novada domes lēmumu tika apstiprināts Daugavpils novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa “Attīsti sevi!” nolikums.

Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad jauniešiem bija iespēja piedalīties divos projektu konkursos – “Uzlabosim savu ikdienu!” un “Attīsti sevi!”, šogad tiks rīkots viens vienots konkurss, kura ietvaros jaunieši varēs iesniegt idejas gan jauniešu aktivitāšu organizēšanai, gan nometņu organizēšanai. Savu projektu ietvaros jauniešiem arī būs iespēja iegādāties inventāru savu aktivitāšu organizēšanai vai jauniešu centra darbības nodrošināšanai, kura kopējā vērtība nepārsniedz 40% no kopējā projekta budžeta.

Šogad viena projekta maksimālā atbalstāmā summa sastāda 1000,00 eiro. Tāpat kā iepriekšējos gados projektu pieteikumu vērtēšana norisināsies divās kārtās – projektu pieteikumu vērtēšana un projektu ideju aizstāvēšana komisijas priekšā. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 17.aprīlim klātienē Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa”, 2.stāvā, jaunatnes projektu koordinatorei, kā arī vienlaicīgi nosūtot pieteikumu elektroniski uz milana.loca@dnd.lv. Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 15.maijam. Projekta aktivitātēm jānotiek laika posmā no š.g. 1.jūnija līdz 30.septembrim.

Lai paaugstināto iesniedzamo projektu pieteikumu kvalitāti, 23.martā plkst.10.00 DNKC “Vārpa” norisināsies  projektu rakstīšanas darbnīca, kuras ietvaros dalībnieku iegūs vispārēju informāciju par projektu pieteikumu sagatavošanu iesniegšanai dažādās programmās un fondos.

Jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes jaunatnes projektu koordinatores Milānas Ločas – 26793922, milana.loca@dnd.lv.

NOLIKUMS

1 .Pielikums (projekta pieteikums)

2. Pielikums (projekta atskaite).