Jaunatnes lietu atbildīgie devās mācību vizītē uz Lietuvu

No 8. līdz 11.aprīlim Daugavpils novada jaunatnes projektu koordinatore Milāna Loča, Maļinovas pagasta jaunatnes lietu atbildīgā Dagnija Romanovska-Aleksejeva un Kalkūnes pagasta jaunatnes lietu speciāliste Natālija Polovaja piedalījās mācību vizītē Lietuvā, kuru organizēja Lietuvas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Kopā ar kolēģiem no Horvātijas tika iepazīts jaunatnes darbs Lietuvas galvaspilsētā, tās apkaimē esošajos lauku apvidos, kā arī mazajā pilsētā – Ukmerģē. Lai izprastu jaunatnes darba struktūru Lietuvā, mācību dalībnieki piedalījās jaunatnes departamenta organizētajā informatīvajā stundā. Zīmīgi ir tas, ka Lietuvā nepastāv profesionālas izglītības programmas, kas paredz Jaunatnes lietu speciālista kvalifikācijas iegūšanu. Kaimiņos tiek aktīvi popularizēta brīvprātīgā darba kustība, kas brīvprātīgajam, kas ir nostrādājis 6 mēnešu laikā vismaz 40 brīvprātīgā darba stundas, stājoties augstskolā, tiek piešķirti papildus 0,25 punkti. Tas kalpo kā motivācija jauniešiem veikt brīvprātīgo darbu.

Tāpat kā pie mums, jauniešu centri Lietuvas lauku apvidos tiek dažādos veidos attīstīti, pateicoties projektiem – ERASMUS+, Valsts un pašvaldības rīkotajiem projektu konkursiem, pārrobežu sadarbības programmām, u.c.. Aktīvi tiek uzņemti arī brīvprātīgie no ārzemēm, kas uz vietas īsteno dažādas aktivitātes, gatavo projektu pieteikumus un īsteno projektus. Ukmerģē tika iepazīts arī skautu un gaidu vienības darbs, organizētās aktivitātes un turpmākās vīzijas. Mācību vizītes noslēgumā tika izstrādāti plāni turpmākajai sadarbībai un projektiem.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai pateicamies par sniegto iespēju piedalīties studiju vizītē.

Informāciju sagatavojusi:
Milāna Loča