Jaunieši runā un ieklausās

No 24.-26.septembrim Silenes pamatskolas telpās norisinājās jauniešu nometne “Runāt un saklausīt”, kas bija viena no Solidaritātes projekta aktivitātēm. Nometnes ietvaros jaunieši mācījās atpazīt mentālās veselības problēmu pazīmes un iepazinās ar to risināšanas veidiem.

Nometnes ietvaros jauniešiem bija iespēja izrunāt ar psihologu viņiem aktuālās problēmas, jautājumus un situācijas ar kuriem viņi visbiežāk saskarās komunicējot ar saviem vienaudžiem, vecākiem, un dalīties iespaidos par to, kā viņi jūtas sabiedrībā un vai viņi apzinās savu personīgo vērtību. Tāpat jauniešiem tika organizēta māla terapijas nodarbība, kuras ietvaros viņiem bija iespēja radoši izpausties un paust savas emocijas mākslā. Jaunieši, biedrības “Latgales sporta suņu biedrība” speciālistu vadībā, apguva iemaņas kādā veidā notiek suņu terapijas nodarbības un uzzināja kā šīs nodarbības var palīdzēt risināt mentālās veselības problēmas. Nometnes laikā notika arī nodarbības ar ergoterapeitu un jogas nodarbība. Triju dienu garumā jaunieši pildīja arī grupu darbu, kura ietvaros mācījās atklāt mentālās veselības problēmu pazīmes, definēja biežākās pusaudžu problēmas un to rašanās iemeslus. Jaunieši arī kopā meklēja iespējamos risinājumus šīm problēmām.

Nometnes noslēgumā jaunieši pauda savas emocijas par nodarbībā un daudzi no viņiem atzina, ka viņiem radās plašāks priekšstats par apspriestās tēmas nozīmi un par to, kur nepieciešamības gadījumā jāmeklē palīdzību.

Projekta aktivitātes turpinās ar tikšanām Sventes, Salienas un Špoģu vidusskolā, kur jauniešiem būs iespēja satikties ar pusaudžu resursu centra pārstāvjiem.

Projektu finansē Eiropas Savienība

Jaunatnes projektu koordinatore Milāna Loča