Komiteju sēdes

  1. augustā Daugavpils novada domē notiks pastāvīgo komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdes sākums plkst. 9.45

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdes sākums plkst. 10.15

Tautsaimniecības komitejas sēdes sākums plkst. 11.00,

Finanšu komitejas sēdes sākums plkst. 12.30.