Konkurss “Labākais darbā ar jaunatni 2020”

Strauji tuvojas gada noslēgums, pateicības laiks. Lai darbu ar jaunatni padarītu redzamāku un izteiktu atzinību par ieguldījumu jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” un biedrību “Latvijas Jaunatnes padome” organizē konkursu “Labākais darbā ar jaunatni 2020”.

Konkursa uzdevumi – popularizēt darbu ar jaunatni un tā nozīmi jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai, tādējādi veicinot jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos, rosināt pašvaldības, jaunatnes organizācijas un biedrības un nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, izvērtēt īstenotās aktivitātes jaunatnes jomā un paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu prestižu.

Dalību konkursā var pieteikt pašvaldības, jauniešu centri, jaunatnes organizācijas, biedrības un nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, tāpat kā pašvaldību, pašvaldības iestāžu, jaunatnes organizāciju, biedrību un nodibinājumu darbā ar jaunatni iesaistītās personas.

Pretendentu pieteikumi dalībai konkursā tiks gaidīti līdz šā gada 4. decembrim. Sīkāku informāciju, konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapas rast iespējams Jaunatnes lietu mājaslapā, sekojot saitei jaunatneslietas.lv/konkurss.

Avots un foto: jaunatneslietas.lv