Križu dūņu laukos tiek novērstas avārijas sekas

Jau informējām, ka 25. novembrī saņemta informācija par avārijas situāciju dūņu laukos “Križi” Naujenes pagasta Kašatņikos, Augšdaugavas novadā. Notikuma vietā Valsts Vides dienesta inspektori konstatēja, ka vaļņa nobrukuma rezultātā no dūņu laukiem vidē nonākuši vismaz 14 000 m3 dūņu. Būtiskākā dūņu daļa ir noplūdusi blakus esošajā purvainā meža teritorijā. Tomēr piesārņojums pa grāvju sistēmu un pēc tam pa Stropicas (Stropes) upi ieplūdis Līksnas upē.

Sestdien avārijas vietā SIA “Daugavpils ūdens” uzsāka vidē noplūdušo dūņu savākšanu. Darbi tiek veikti gan mežā, kur atrodas lielākā daļa dūņu, gan pie aizsprosta, kas ierīkots pie ietekas Stropicas (Stropes) upē. Darbus apgrūtina ierobežotās iespējas ar tehniku piekļūt purvainajai teritorijai, kurā noplūdušas dūņas, kā arī dūņu fizikālās īpašības (bieza, ķepīga konsistence).

Lai samazinātu piesārņojuma negatīvo ietekmi uz ūdenstilpju ūdens kvalitāti (t.sk. novērstu zivju slāpšanas riskus), uzsākta Stropicas upes aerācija (ūdens bagātināšana ar skābekli), darbi tiek veikti pirms Stropicas (Stropes) upes ietekas Līksnas upē.

Valsts vides dienesta (VVD) vides inspektori sestdien veica atkārtotus skābekļa mērījumus abās ūdenstilpēs un atzina, ka skābekļa koncentrācija upēs bija laba.

Šodien darbus dūņu laukos uzsācis arī privātuzņēmums SIA “Meliors Krauja”, kurš veiks nogruvušā vaļņa atjaunošanu.

Turpinās arī iztecējušo dūņu savākšana, kuras lokalizējušās starp dūņu dīķi un Stropicas upīti.

Pirmdienas rītā tika sasaukta Daugavpils pilsētas domes civilās aizsardzības komisijas sēde, kurā piedalījās arī Augšdaugavas novada pašvaldības vadība un atbildīgie dienesti. Tika pārrunāti aktuālie darbi avārijas seku novēršanai, kas veicami tuvākajā laikā. Pieņemts lēmums vērsties valdībā ar prasību par finansējuma piešķiršanu avārijas seku likvidācijas darbu apmaksai.

Avārijas seku novēršanā ir iesaistīts uzņēmums “Daugavpils ūdens”, SIA “VentEko”, kas specializējas vides sanācijas un  revitalizācijas jomā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, vietējais uzņēmums SIA ”Meliors Krauja”.

30. novembrī plkst. 10.00 tiek sasaukta Augšdaugavas novada pašvaldības domes ārkārtas sēde, kurā tiks informēts par situāciju Križu dūņu laukos.

Augšdaugavas novada pašvaldība ir izveidojusi darba grupu, kuras uzdevums ir risināt jautājumus par avārijas seku likvidāciju, tostarp apzināt avārijas teritorijas tuvumā dzīvojošos novada iedzīvotājus, lai viņi savlaicīgi tiktu nodrošināti ar dzeramo ūdeni, ko piegādā “Daugavpils ūdens.”