KALKŪNES PAGASTA BIBLIOTĒKA

Bibliotekārās darbības sākums datējams ar 1950. gadu.

Adrese: Ķieģeļu iela 4, Kalkūne, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads , LV- 5449

Vadītāja: Tajana Rosovska Tālrunis: 65440837 E-pasts: biblioteka@kalkuni.lv

www.kulturaskarte.lv; www.biblioteka.lv

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:
Pirmdiena: 11.00-19.00
Otrdiena: 09.00-17.00
Trešdiena: 09.00-17.00*
Ceturtdiena: 09.00-17.00
Piektdiena: 09.00-17.00**
Sestdiena: Brīvdiena
Svētdiena: Brīvdiena
Pārtraukums: 12.00-12.30

* Metodiskā diena (semināru, kursu gadījumā slēgts)
** Katra mēneša pēdējā piektdiena – Spodrības diena (lasītājus neapkalpo)

Uz 01.01.2019. 

Iedzīvotāji – 2006
Lietotāji – 270
Apmeklējumi – 3309
Izsniegums – 5162
Krājums – 8311

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

 • 3TD e-grāmatu bibliotēka
 • brīvpieejas grāmatu, periodikas, CD/DVD krājums
 • 6 datoru un interneta izmantošana
 • bezvadu internets
 • datubāzes –  letonika.lvwww.filmas.lvLursoft laikrakstu bibliotēka
 • 40 nosaukumu preses izdevumi
 • novadpētniecības materiāli
 • izstādes un tematiski pasākumi
 • galda spēles
 • starpbibliotēku abonements
 • bibliogrāfiskas uzziņas
 • apmācības un konsultācijas
 • kopēšana, datorizdruka, skenēšana

Informācija par krājumu:

Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogā

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama:

Kalkūnes pagasta mājaslapa

Latvijas kultūras datu portāls

Seko mums

Facebook