TABORES PAGASTA BIBLIOTĒKA

Tabores pagasta bibliotēka tika izveidota 1955. gada beigās. Tā atradās kolhoza valdes ēkā un aizņēma tikai 12 kv.m. Tājā bija viens galds, krēsls un divi grāmatu plaukti ar 1000 grāmatām un bibliotēku apmeklēja 130 lasītāji. Bibliotēkas vadītāja tolaik bija Lidija Maskaļonoka. 1956. gadā bibliotēku nodeva ciema padomei, pārveda uz citu lielāku telpu un tā sāka saukties Tabores ciema bibliotēka. Visu šo gadu laiku bibliotēkas telpas vairākkārt tika mainītas. Kopš 1998. gada Tabores pagasta bibliotēka atrodas Daugavpils novada Tabores pagasta pārvaldes ēkā pirmajā stāvā.

2016. gada oktobrī bibliotēka uz pieciem gadiem atkārtoti akreditēta vietējas nozīmes bibliotēkas statusā.

Bibliotēkas vadītājaIlga Kipļuka
Adrese:Oktobra iela 2A, Tabore, Tabores pag., Daugavpils nov., LV-5465
Tālrunis:65471233
E-pasts:biblioteka@tabore.lv

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:

Pirmdiena brīvdiena
Otrdiena 8.30-16.45
Trešdiena 8.30-16.45
Ceturtdiena 8.30-16.45
Piektdiena 8.30-16.45
Sestdiena 8.00-15.00
Svētdiena brīvdiena
Pārtraukums 12.00-12.30

Uz 01.01.2019.

Iedzīvotāji – 820
Lietotāji – 260
Apmeklējumi – 1058
Izsniegums – 3638
Krājums – 5902

Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi:

Bibliotēkas maksas pakalpojumi:

  • kopēšana
  • datorizdruka
  • skenēšana

Informācija par krājumu:

Daugavpils novada bibliotēku kopkatalogā

Plašāka informācija par bibliotēku pieejama:

Tabores pagasta mājaslapa

Latvijas kultūras datu portāls

Seko mums

Facebook