Muzeju nakts Naujenes novadpētniecības muzejā

Sestdien, 20. maijā, muzejs iesaistīsies starptautiskajā akcijā „Muzeju nakts”, kura norisināsies gan pamatekspozīcijās Skolas ielā 1, Naujenē, gan ekspozīcijā „Slutišķu vecticībnieku lauku sēta”.

Akcijas moto šogad ir koncentrēts Eduarda Veidenbauma dzejas rindā: “Laiks ātrāki steidzas kā vilciena rats”, ko iespējams interpretēt gan ļoti konkrēti, gan metaforiski. Sekojot vadmotīvam Naujenes muzejs piedāvās apmeklētājiem interesantu un daudzveidīgu pasākuma programmu ar jaunām izstādēm un radošajām darbnīcām.  Muzeju nakts laikā ekspozīcijas Skolas ielā 1, Naujenē būs atvērtas apmeklētājiem no plkst. 15:00 līdz plkst. 24:00, bet Slutišķos no plkst. 16:00 līdz plkst. 21:00.

Akcijas dalībniekiem būs iespēja apmeklēt jauno etnogrāfijas ekspozīciju „Skovorda, ļižeika, kačerāgs i citi štrumenti”, kurā ir apskatāmi ne tikai ekspozīcijas nosaukumā minētie priekšmeti – panna, karote, krāsns kruķis, bet arī trauki un darbarīki, kurus izmantoja ēdiena un dzēriena uzglabāšanas un pagatavošanas procesā Daugavpils novadā, it īpaši Naujenes pagastā, 19. gadsimta beigās 20 gadsimta 1. pusē. Ekspozīcijā ir atspoguļoti saimnieces darba un sadzīves apstākļi Latgales zemnieka sētā. Jaunā ekspozīcija tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo Vēstures muzeju, kā rezultātā centrālo vēstījumu veido fotogrāfa Jāņa Studenta  fotonegatīva reprodukcija, kura  parāda maizes cepšanas procesu Ilūkstes apriņķa [mūsdienu Daugavpils novada] Skrudalienes pagasta Skrudalienes vecajā krogā 1927. gada 22. jūnijā. Fotonegatīvs ir iekļauts UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālā reģistra Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nominācijā “Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924. – 1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”. Plkst. 15:00 ekspozīcijā būs klausāms stāsts par to, kā tikt līdz siera ritulim un būs iespēja nogaršot vietējos sierus.

Saviem apmeklētājiem gribam atgādināt, ka 2017. gadā izcilai novadniecei Valentīnai Zeilei apritēs 80 gadi. Tāpēc īpaša uzmanība muzejā tiek pievērsta tēlnieces radošā dzīves gājuma atspoguļojumam. Muzeju nakts laikā būs skatāma tematiskā V. Zeiles darbu izstāde no muzeja krājuma “Saruna”.  Izstādē apskatāms skulptūru cikls „Veltījums Kristus dzīvei”. 2. stāva izstāžu zālē apmeklētāji  varēs apskatīt V.Zeiles jubilejas izstādi „Lidojums”, kurā pārstāvētas 16 agrīnā Latvijas perioda [1960 – 1967] skices, kā arī Francijā tapušie darbi [1992 – 2002]. Liela eksponēto darbu daļa veltīta mitoloģiskai tēmai: „Sfinksa”, „Eiterpe un Erato”, „Jūras dieviete”, „Apollons”, „Jūras nimfa Nereīda” u.c.

Paši mazākie apmeklētāji no plkst. 18:00- 20:00 varēs darboties Likteņzīmju darbnīcā. Latvieši vienmēr zinājuši zīmju spēku un izmantojuši tās sargājot sevi, saimi un mājokli.  Īpašās aizsargzīmes liktas pie dzīvojamām un saimniecības ēkām, pagalmā un dārzā – gan akmenī kaltas, gan kokā grebtas, ieaustas jostās un segās, ieadītas zeķēs, izšūtas vai vienkārši uzzīmētas. Likteņzīmju darbnīcā varēs izveidot savu zīmi, uzzināt Jumja,  Māras krusta un Saules zīmes nozīmi. Būsiet mīļi gaidīti!

Muzeju nakts laikā muzeja pagalmā varēs uzzināt alus darīšanas noslēpumus kopā ar meistaru Jevģēniju Klimanoviču. Izmantojot koka traukus un seno recepti, taps bezalkoholiskais misas dzēriens, kas ir veselīgs un slāpes veldzējošs.  Būs iespējams uzzināt, no kā sastāv misas dzēriens, kāds bijis tā pagatavošanas process  – iespēja pašiem pielikt roku iejavošanā, salmu filtra veidošanā un misas tecināšanā, uzklausīt tradīcijas un paražas, kas tika ievērotas tecinot misu un vēlāk brūvējot alu. Darbnīca darbosies no plkst. 15:00- 21:00

Muzeja apmeklētāji varēs piedalīties akcijā „„Laika rats: Naujene – Slutišķi” un apmeklējot gan muzeja pamatekspozīcijas Skolas ielā 1, gan Slutišķu vecticībnieku lauku sētu, iegūt nelielu pārsteiguma balvu.

Paplašinātā programma