Nomas tiesību izsole Meža ielā 4-81, Kraujā, Naujenes pagastā

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

Nekustamā īpašuma adreseMeža iela 4-81, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Nomas objekta veidsNedzīvojamās telpas
Kadastra numurs4474 006 0422
Ēku kadastra apzīmējumi un nedzīvojamās telpas platība, m2Nedzīvojamo telpu kadastra apzīmējumi 4474 006 0422 001 118 platība 13.6 m2 un 4474 0060422 001 963 platība 3.2 m2

 

Galvenais lietošanas veidsCita iepriekš neklasificēta telpu grupa
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN)9.49 EUR (deviņi euro 49 centi)
Izsoles solis1.00 EUR (viens euro 00 centi)
Iznomāšanas termiņš3 gadi
Izsoles veidsMutiskā (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanaiNo 12.08.2019. līdz 16.08.2019. plkst. 10:00 Daugavpils novada domē 19.kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī- pirmdien no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:00, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:30 un piektdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas Ilze Ondzule 65476739, 26357842, Kornēlija Gailīte 29412676
Izsoles laiks, vieta2019.gada 20.augustā plkst. 09:30, Rīgas iela 2, Daugavpils, Mazajā zālē
IznomātājsNaujenes pagasta pārvalde, Reģ.Nr. 90000073501, juridiskā adrese Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikumsVar iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomāàNomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiksIepriekš vienojoties pa tālr. 65476841, mob. 20219044 ar Naujenes pagasta pārvaldes vadītāju Ināru Miglāni.

Izsoles noteikumi

Līgumprojekts

Izsoles dalībnieku reģistrācijas saraksts

Izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecība

Uz izsoli ieradušos izsoles dalībnieku saraksts