Noslēdzās sociālo pakalpojumu izmēģinājuma projekts

2021. gada 31. janvārī, sakarā ar projekta termiņa beigām tiek slēgti pakalpojumi, projekta “Sociālā pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros. Laika griezumā no 2019. gada 2. septembra līdz 2021. gada 31. janvārim desmit Daugavpils novadā deklarētiem iedzīvotājiem tika nodrošināta virkne pakalpojumu: atbalsta personas pakalpojums, fizioterapeita nodarbības, asistenta pakalpojums, psihologa konsultācijas, dienas aprūpes centra pakalpojums, logopēda konsultācijas, speciālā pedagoga konsultācijas, kā arī tika segtas transporta izmaksas. Ar pakalpojumu palīdzību tika veicināta personu iekļaušana sabiedrībā, dažādu prasmju attīstīšana, sociālās funkcionēšanas uzlabošana.

Projekta realizācijas laikā projekta dalībnieki ir apguvuši dažādas prasmes: ēdiena gatavošanas prasmes, galda klāšanas etiķetes pamatprincipus, lasīt un rakstītprasmes, komunikācijas prasmes, rokdarbu prasmes, kā arī pavadīja brīvo laiku ārpus mājas, veidoja jaunus sociālos kontaktus, ieguva jaunus draugus, uzlaboja savu psihoemocionālo stāvokli, iekļāvās sabiedrībā, aktīvi iesaistījās darba meklēšanas procesā.

Veiksmīga sadarbība ar  projekta speciālistiem, koordinatoriem un dalībniekiem, nodrošināja pozitīvu atgriezenisko saiti, saprotošas, atbalstošas attiecības, un veicināja izvirzīto mērķu sasniegšanu.