Tiek rekonstruēta novecojusī kapliča

1986. gadā celto Ilūkstes kapliču bija skāris laika zobs, un līdz šim kapitālie ieguldījumi tajā netika veikti. Izvērtējot ēkas tehnisko un morālo stāvokli, tika pieņemts lēmums par tās atjaunošanu:

“Var minēt, ka ir izstrādāts jauns risinājums saules gaismas iekļūšanai ēkā jeb dabiskajam apgaismojumam, izbūvēti jauni logi, nomainīts jumta segums, izbūvēti jumta logi,” skaidro Ilūkstes pilsētas administrācijas Būvvaldes vadītājs R. Līcis.

Tāpat ēkā ir izbūvēta aukstuma telpa, kur uz laiku var novietot aizgājušo, bet iekštelpās tiek veikts kosmētiskais remonts un atjaunota ārējā fasāde. Būvdarbu ietvaros veica arī teritorijas labiekārtošanas darbus. Tika izbūvēti jauni gājēju celiņi, veikta apzaļumošana. Papildus tika noasfaltēta Patversmes iela, kas iet gar kapiem.

Kapličas atjaunošanas, teritorijas labiekārtošanas un Patversmes ielas posma 0,185 km seguma atjaunošanas Ilūkstes pilsētā izmaksas sastāda 321 713,18 eiro.