Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā

Sociālais dienests pieņem lēmumu par vienreizēja pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu,
kad ģimene (persona) daļēji vai pilnībā nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības
stihiskas nelaimes vai iepriekš neparedzamu apstākļu gadījumos.
Vienreizējo pabalstu piešķir bez ģimenes (personas) ienākumu izvērtēšanas, bet ņemot
vērā krīzes situācijā radīto zaudējumu sekas un speciālista veiktu ģimenes (personas)
individuālu pamatvajadzību izvērtējumu.
Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā nepārsniedz 200,00 euro apmēru vienai ģimenei vai
personai.

Sīkāka informācija par pakalpojumu pieejama latvija.lv