Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējuma energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām pieteikumu pieņemšanas un atbilstības izvērtēšanas komisijas

Datums: 01.09.2020 - 30.09.2020
Laiks: 14:00
Vieta: Daugavpils novada dome
Atbildīgais: S.Smane
Kategorija: