“Dzejas dienas 2021” – tikšanās ar rakstnieci, bērnu grāmatu autori Inesi Zanderi (mērķauditorija: PII “Zvaniņš” sagatavošanas grupas audzēkņi); (mērķauditorija: Ilūkstes J.Raiņa vidusskolas 1.-2.klases audzēkņi)

Datums: 13.09.2021
Laiks: 09:30
Vieta: Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka
Atbildīgais: I.Strode; I.Valpētere
Kategorija: