Literatūras un materiālu izstāde “Iesien vasaru buntītē”

Datums: 30.08.2021 - 13.09.2021
Laiks: 00:00
Vieta: Bebrenes pagasta bibliotēka
Atbildīgais: E.Malahovska
Kategorija: