LPS mācību centra rīkotais seminārs pašvaldību darbiniekiem “Personas datu aizsardzība, tās praktiskā piemērošana pašvaldībā un tās iestādēs”

Datums: 17.12.2019
Laiks: 10:00
Vieta: Daugavpils novada dome
Atbildīgais: J.Zubcova
Kategorija: