Naujenes Mūzikas un mākslas skolas dalība VII Latgales mūzikas skolu konkursā – IP Pūšaminstrumentu spēle, IP Sitaminstrumentu spēle

Datums: 12.03.2020
Laiks: 00:00 - 23:59
Vieta: Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola
Atbildīgais: A. Ivanovs; A. Petrovs
Kategorija: