Nekustamo īpašumu izsoles

Dzīvokļa īpašums Nr.11, Jaunatnes iela 20-11, Līksna, Līksnas pag., Daugavpils novads;

Nekustamais īpašums“Zemenes”, Višķu pag., Daugavpils novads;

Nekustamais īpašums“Pritikino 2”, Naujenes pag., Daugavpils novads;

Zemes vienība (starpgabals) ar kadastra apzīmējumu 4492 003 0297 Tabores pag., Daugavpils novads

Datums: 16.03.2021
Laiks: 09:00 - 11:00
Vieta: Daugavpils novada dome
Atbildīgais: A. Rasčevskis K.Gailīte
Kategorija: