Onkoloģijas slimību profilakses pasākums – lekcija pagasta iedzīvotājiem

Lekcija notiek ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Daugavpils novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/070) ietvaros.

Datums: 19.02.2020
Laiks: 14:00
Vieta: Sabiedriskais centrs “Laucesa”
Atbildīgais: J.Valaine, V.Kvetkovska
Kategorija: