Seminārs datorikas, robotikas skolotājiem

Datums: 19.10.2021
Laiks: 10:00
Vieta: Tiešsaistē Zoom platformā
Atbildīgais: A. Šuksto
Kategorija: