Paziņojums

Pamatojoties uz Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.pantu un 9.pantu, Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2021.gada 15.jūlija lēmumu Nr. 27 ”Par Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju“ Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisija izveidojama 7 locekļu sastāvā.

Augšdaugavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikumi iesniedzami līdz 2021.gada 19.augusta plkst. 16.30 Augšdaugavas novada pašvaldības centrālajā administrācijā, Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401, 2.stāvā, 20.kabinetā , tālr. 65422238,e-pasts pasts@augsdaugavasnovads.lv,

vai

Ilūkstes pilsētas administrācijā, adrese Brīvības iela 7, Ilūkste, LV 5447, tālr. 65447850, 65462501 E-pasts: administracija@ilukste.lv

Pieteikumus var iesniegt arī elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu adresēm: pasts@augsdaugavasnovads.lv; administracija@ilukste.lv pievienojot parakstītu ar drošu elektronisko parakstu katra kandidāta rakstveida paziņojumu

Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 7.panta 1.daļa nosaka, ka tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām, kā arī katram attiecīgās domes deputātam vai ne mazāk kā 10 balss­tiesīgiem Latvijas pilsoņiem (turpmāk — vēlētāju grupa).

Vēlēšanu komisijas izveidojamas no Latvijas pilsoņiem, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Latvijas Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums pieejams šeit: https://likumi.lv/ta/id/35108-republikas-pilsetu-un-novadu-velesanu-komisiju-un-velesanu-iecirknu-komisiju-likums Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam zvanīt: 29434311, I.Natarova,  Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektora 1. vietniece.