Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu militārā poligona «Meža Mackeviči» paplašināšanai

Nacionālie bruņotie spēki plāno attīstīt poligonu ”Meža Mackeviči”. Speciāli priekš tā tiek plānots grozīt Daugavpils novada teritorijas plānojumu, nosakot plānoto militārā poligona teritoriju kā vietu ar īpašiem noteikumiem. Rezultātā plānots ļaut aizsardzības un drošības iestādēm apbūvēt un celt to vajadzībām nepieciešamos infrastruktūras objektus, t.sk. šautuves un teritorijas militārā mācību procesa nodrošināšanai.

Publiskā apspriešana notiks no 9.janvāra līdz 07.februārim. Publiskās apspriešanas laikā ir paredzētas divas sanāksmes:

  • 22. janvārī, plkst. 12.00 Vaboles pagasta Saieta namā (”Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads);
  • 4. februārī, plkst. 11.00 Daugavpils novada domē (sēžu zālē, 24.telpa, Rīgas iela 2, Daugavpils).

Iedzīvotājiem savus priekšlikumus ir iespējams iesniegt līdz 2020.gada 7.februārim Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldei (Rīgas iela 2-31, Daugavpils, LV-5401) vai sūtot elektroniski: planojam.novadu@dnd.lv.

Ar lokālplānojuma redakciju var iepazīties Daugavpils novada domes Attīstības pārvaldē (Rīgas iela 2, 31.kab., Daugavpils) Domes darba laikā, vai interneta vietnē, kā arī Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS).

Ja patlaban poligons aizņem 10 hektāru platību, tad pēc paplašināšanas tas aizņems teju 2063 hektāru platību. Plānotā teritorija ietilpst trīs Daugavpils novada pagastos (Vaboles, Līksnas un Maļinovas), un tā robežojas gan ar fizisku personu īpašumā esošām zemes vienībām, gan juridiskas personas īpašumā esošām zemes vienībām, gan arī valsts teritorijām. Šobrīd lielāko daļu plānotās poligona teritorijas aizņem ”Latvijas valsts meži” (2042 ha), un šīs, valsts īpašumā esošās zemes, plānots nodot Aizsardzības ministrijas valdījumā.