Piedalies aptaujā – kā labāk apsaimniekot Augšdaugavas aizsargājamo ainavu apvidu?

Pētījumu uzņēmums SIA NOCTICUS sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi veido plānu labākai Augšdaugavas  aizsargājamo ainavu apvidus apsaimniekošanai un aicina iedzīvotājus un novada viesus iesaistīties aptaujā!

Vietējiem iedzīvotājiem

Lai izprastu kā labāk apsaimniekot lielās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kā tajās jūtās vietējie iedzīvotāji, vai kādā no publiski pieejamiem dabas objektiem vajadzētu ieviest apmeklēšanas maksu, vai tūrisms palīdz attīstīties, vai vietējie izmanto labumus, ko dod dzīvošana izcili ainaviskā un dabiskā vietā.

Augšdaugavas iedzīvotājiem – https://survey123.arcgis.com/share/de2f5fcc0b954274a3c89faafa0916e2

Novada apmeklētājiem

Lai izprastu kā labāk apsaimniekot lielās īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, cik tās ir pieejamas, cik ērti tajās atpūsties, vai kādā no vietām būtu pamatoti ieviest apmeklēšanas maksu, vai attīstība norisinās atbildīgi un dod ieguvumu arī vietējiem.

Augšdaugavas apmeklētājiem – https://survey123.arcgis.com/share/5f13717e2883418c868bde1f92e9a652