Pieņemts lēmums par Nīcgales sākumskolas likvidāciju

Daugavpils novada domes deputāti vienbalsīgi pieņēma lēmumu ar 2017.gada 3.oktobri likvidēt Nīcgales sākumskolu. Lēmums stāsies spēkā pēc saskaņošanas ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Kā paskaidroja Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska, īsi pirms jaunā mācību gada, skolā palika tikai 10 izglītojamie. Skolēnu vecāki nolēma, ka nevēlas, lai bērni skolotos klasēs ar diviem bērniem, tāpēc izšķīrās par labu citām, lielākām novada skolām. 7 bērni devās uz Špoģu vidusskolu un 3 bērni uz Kalupes pamatskolu. Šiem bērniem pašvaldība nodrošina skolēnu pārvadājumus.

Līdz šim Nīcgales sākumskolā strādāja divi skolotāji pamatdarbā, pārējie pedagogi bija amatu apvienotāji. Ar septembra sākumu pedagogi un tehniskie darbinieki ir aizgājuši pēc pušu vienošanās. Jāatzīmē, ka direktora amats bija vakants, jo līdzšinējā direktore Biruta Mukāne bija aizgājusi no darba pēc paša vēlēšanās, vēl pirms tika nolemts, ka skola ir slēdzama.

Saskaņā ar domes lēmumu, Nīcgales sākumskolas direktora pienākumu izpildītājai Ivetai Guģei uzdots nodrošināt dokumentu sagatavošanu un nodošanu Latvijas Nacionālā arhīva Daugavpils zonālajā valsts arhīvā, savukārt Nīcgales pagasta pārvaldes vadītājam Pēterim Stikānam – pārņemt skolas materiālos un finanšu līdzekļus un nodrošināt to saglabāšanu. Nākotnē pagasta pārvaldei būs jālemj jautājumus par skolas ēkas izmantošanas iespējām.

Jāatzīmē, ka Nīcgalē joprojām turpina darboties pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”, kurā uz 1.septembri izglītojas 27 audzēkņi.