Profesionālā izglītība Višķos tiks turpināta un attīstīta

No 1. jūlija bijušais Višķu lauksaimniecības tehnikums, kurš beidzamos piecus gadus darbojās Malnavas koledžas paspārnē, turpinās darbu kā Daugavpils Būvniecības tehnikuma izglītības programmas īstenošanas vieta (IPĪV) “Višķi”. Daugavpils novada domes 4. jūnija ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums lauzt sadarbības līgumu ar Malnavas koledžu un slēgt sadarbības līgumu ar Daugavpils Būvniecības tehnikumu, kurš turpmāk īstenos profesionālo izglītību Daugavpils novadā.

Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins atzīst, ka beidzot atrisināts jautājums par iespēju arī turpmāk Višķos iegūt profesionālo izglītību. Iepriekš nepietiekamā audzēkņu skaita dēļ Izglītības ministrijā vairākkārt izskanēja versija šo izglītības iestādi slēgt vai reformēt. Daugavpils novada pašvaldība meklēja iespējas saglabāt izglītības iestādi, jo tuvākajā apkaimē tā ir vienīgā skola, kur ir iespēja apgūt laukos tik nepieciešamās lauksaimniecības profesijas.

“Skolas uzturēšana nav lēts prieks, taču ne viss ir mērāms naudā,” uzskata A. Kucins. “Daudz svarīgāk, ka te var iegūt izglītību jaunieši pēc vidusskolas absolvēšanas un nākotnē tiks uzņemti arī devīto klašu absolventi.” Daugavpils novada dome no savas puses apņemas arī turpmāk segt izglītības iestādes ēku apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu izdevumus, kā arī citus uzturēšanas izdevumus. Beidzamo četru gadu laikā pašvaldība ēku uzturēšanā un dažādos remontdarbos ir ieguldījusi pāri 900 tūkstošiem eiro. Pašlaik budžetā paredzēti līdzekļi jumta renovācijai, ir plānots piesaistīt līdzekļus arī ēku energoefektivitātes uzlabošanai.

Daugavpils Būvniecības tehnikumam pašlaik ir jau divas izglītības programmas īstenošanas vietas — “Dagda” un “Ludza”. Pavisam tehnikums šobrīd īsteno 21 akreditētas profesionālās izglītības programmas, šajā mācību gadā tehnikumā mācās ap 1200 audzēkņiem un strādā vairāk nekā 100 kvalificēti pedagogi.

Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktore Ināra Ostrovska atzīst, ka lauksaimniecības joma tehnikumam ir jauns izaicinājums, taču viņa tajā saskata lielu potenciālu. No 1. septembra IPĪV “Višķi” tiks īstenotas pusotra gada izglītības programmas “Augkopība” (kvalifikācija – augkopības tehniķis) un “Lauksaimniecības tehnika” (kvalifikācija – lauksaimniecības tehnikas tehniķis), kurās uzņem jauniešus pēc vidusskolas, taču ar laiku programmu klāsts tiks paplašināts, plānots uzņemt arī pamatskolas absolventus, attīstīt pieaugušo izglītības programmas. Šogad tiks uzņemtas divas jaunas grupas, bet viena grupa, kas tagad pabeigs 3. kursu, pāries ceturtajā un pabeigs mācību iestādi jau kā IPĪV “Višķi”.

I.Ostrovska uzsver, ka lauksaimniecībai nākotnē ir ļoti liela nozīme, tāpēc ir svarīgi gatavot speciālistus, pēc kuriem Latvijā ir liels pieprasījums, piemēram, spēkratu mehāniķus un lauksaimniecības mehanizācijas tehniķus, kā arī attīstīt lauksaimniecības tehnikas un spēkratu remontu. “Domāju, ka pievērsīsimies arī ekoloģijai, ir piedāvājums valsts līmenī gatavot speciālistus ekoloģijas jomā. Vēlamies piedāvāt daudz interesantu programmu,” saka I. Ostrovska. Pēc Daugavpils Būvniecības tehnikuma direktores teiktā, tiks meklēta iespēja piesaistīt darbam jaunajā struktūrvienībā arī esošos pedagogu un tehniskos darbiniekus, nodrošinot konkurētspējīgu algu.