Publiskā apspriešana par koku nozāģēšanu Dubnas pagastā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13. un 17. punktu, un Daugavpils novada domes 2013. gada 30. maija saistošo noteikumus Nr. 10 „Par koku ciršanu ārpus meža Daugavpils novada administratīvajā teritorijā”, Dubnas pagasta pārvalde organizē publisko apspriešanu par pāraugušo, sasvērušos, vecu, bojātu koku, kuri krītot stiprā vējā apdraud cilvēku drošību un kapu kopiņas pagasta kapsētās, nozāģēšanu.

Sabiedriskās apspriešanas laiks Zarānu kapos: 2021. gada 11. martā plkst. 10.00

Nozāģēšanai paredzētas desmit priedes un viena egle.

Atbildīgais par kapu apsaimniekošanu Edgars Skreivers. Tālr.: 297 64 639

Lūgums Dubnas pagasta iedzīvotajiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laikā līdz 2021. gada 12. martam sniegt savus priekšlikumus par koku nozāģēšanu, rakstiski vai ierodoties personīgi Dubnas pagasta pārvaldē. Tālrunis: 654 75 217.