Sācies projekts “Spēlē, Spēlmani!”

Uzsākot projektu “Spēlē, Spēlmani!” tradicionālās vijoļspēles Latgalē iedzīvināšanai, 29. septembrī Špoģu Mūzikas un mākslas skolā notika iepazīšanās lekcija.

Iepazīšanās ar pasniedzēju Ingu Zeili.

Iepazīšanās ar vijolēm.

Pašiem savā starpā.

Un ar lielo darbu, kuru dalībnieki apņēmušies veikt, šī projekta laikā plānojot ne tikai apgūt pamatus vijoļspēlei, bet arī iemācīties kopā muzicēt folkloras kapelā.

Uz iepazīšanās lekciju ieradušies bija nākamie folkvijolētāji no Špoģiem, Ambeļiem, Dubnas, Kalupes, Maļinovas. Vairāki jaunieši jau pabeiguši to pašu Špoģu Mūzikas un mākslas skolu. Arī kāda skolotāja un kāda mamma, Un jaunāki – mūzikas skolā jau muzicējoši skolēni. Pati jaunākā dalībniece vēl nav sagaidījusi savu 4. dzimšanas dienu.

Pirmajā lekcijā dalībnieki iemācījās vijoles un lociņa daļu nosaukumus, mācījās pareizi turēt un cilāt instrumentu, pamēģināja pārvilkt stīgām ar lociņu un ieklausījās Ingas vārdos, ka vijoļspēle ir briesmīgi garlaicīga nodarbe, kuru paveikt var vien ar lielu gribas spēku,

Vēlu visiem dalībniekiem pietiekami gribas un spēka un tiksimies pēc nedēļas atkal!

Par projektu:

Vijolspēle ir tradicionāla Latgalē, folkloras materiāli liecina par tās izplatību jau pirms 19.gs., etnogrāfiskie materiāli Latgalē apliecina vijoles kā sadzīviskās mūzikas instrumanta popularitāti 19./20.gs, daudzas kapelas savu repertuāru nevar iedomāties bez vijoles. Šobrīd tomēr vijolniekus sameklēt folkloras ansambļiem, kapelām paliek grūtāk, īpaši rajonos, kur mūzikas pamatskolās netiek  pasniegta klasiskā vijoļspēle. Tomēr arī mūzikas skolas absolvents nav apguvis savas tautas mantojumu, tam ir grūtības saprast un interpretēt tradicionālo muzikālo materiālu, šobrīd izzūdoša  ir tradicionālās vijolēšanas maniere, tehnikas, kuras ar steigu būtu nepieciešams uzsākt mācīt, kamēr vēl pieejami dzīvi spēlmaņi un zināšanas vēl iespējams pārmantot.

Vijolspēle Latgales laukos kļūtu pieejamāka, ja bērni varētu apgūt tradicionālo vijoļspēli, balstītu uz klasiskās vijoļspēles pamatiem. Nereti mācības mūzikas skolā vijoļspēlē tiek pārtrauktas ļoti lielā ieguldāmā darba dēļ, kas nepieciešams klasiskā repertuāra apguvei. Tradicionālais repertuārs ir vienkāršāks, tajā daudz elementu atkartojas, līdz ar to bērns ātrāk saredz sava darba rezultātus, bez tam saglabājot iespēju turpināt arī klasiskā repertuāra apguvi. Tradicionālai vijoļspēlei ir plašāks prakstisks, pat sadzīvisks pielietojums, kas veicinās arī tradicionālās muzicēšanas popularitāti Latgalē.

Projekta “Spēlē, Spēlmani!” rezultātā tiks sagatavotas divas apmācību programmas bērnu mūzikas pamatskolām „Tradicionālā vijoļspēle” un „Tradicionālā muzicēšana ansamblim ar vijoli”, iekļaujot tajās bagātīgu Latgalei raksturīgu muzikālo materiālu. Programmu realizēšana mūzikas skolās nākotnē nodrošinās Latgalei raksturīgās vijolēšanas manieres saglabāšanu, attīstību, nodrošinās folkloras kopām un kapelām vijoles muzikantus, kuri pārzinās Latgales tradicionālo muzikālo materiālu.

Projektu atbalsta Špoģu mūzikas un mākslas skola un Kultūrkapitāla fonds. Projektu realizē biedrība “Kulturys studeja Speiga” un vijolniece un mūzikas pedagoģe Inga Zeile.

Projekta mājas lapa: folkvijoles.mozello.com

Informāciju sagatavojusi: Ilze Mežiniece