Seminārs

Valsts zivju fonda projekta “Dažādu sabiedrības grupu izglītošana par Daugavpils novada zivju resursiem” ietvaros 24.07.2020. notiks seminārs. Seminārā tēmas: Zivju slimības Daugavpils novada ezeros un to ierobežošanas iespējas; Zivju parazīti: cilvēka veselības riski; Zivju saslimšanas klīniskās pazīmes un to cēloņi. 

SEMINĀRA PROGRAMMA

Par dalību seminārā lūdzu paziņot uz e-pastu valerijs.askelanecs@dnd.lv

Dalība seminārā ir bezmaksas.

Seminārā tiks filmēts un fotografēts.