Skrudalienas pagastā realizēts dienas nometnes projekts „Esi aktīvs!”

Biedrība “Silenes stariņi” Augšdaugavas novada bērnu un jauniešu nometņu organizēšanas Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanas projektu konkursa ietvaros Daudzfunkcionālajā centrā “Skrudaliena” no 16. līdz 20. augustam nometnes vadītājas Ināras Lapkovskas un brīvprātīgo jauniešu vadībā organizēja bērnu Sporta un piedzīvojuma nometne „Esi aktīvs!” Kopējās projekta izmaksas sasniedza – 1235 eiro.

Projektā piedalījās 12 Augšdaugavas novada bērni vecumā no 7 – 12 gadiem. Īpaša uzmanība tika pievērsta bērniem no maznodrošinātām, sociālā riska grupām un daudzbērnu ģimenēm. Projekta mērķis bija organizēt Augšdaugavas novada bērniem lietderīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Darbojoties neformālos apstākļos bērni kļūst saliedētāki, apgūst jaunas iemaņas un prasmes, kas palīdz viņiem pārvarēt ar Covid 19 saistītās pandēmijas radītas krīzes sekas un mentālās veselības problēmas.  Saskaņā ar projekta vadlīnijām  tika organizēta bērnu aktīvā un mobilā brīva laika pavadīšana. Bērnu interesi par aktīvo un mobilo brīva laika pavadīšanu sekmēja dažādas sporta un tūrisma veida nodarbības: ”Jautrās stafetes”, „Veiklība un drosme”, ”Tūrista prasmes”, “Jautrs kuģis”, „Kapteinis nāk! Mierā!”, „Apslēptās mantas meklēšana”. Kreatīvas rotaļas un galda spēles palīdzēja viņiem pārvarēt Covid 19 pandēmijas radītās veselības problēmas, jo visas nodarbības tika organizētas svaigā gaisā.

Nodarbības iemācīja bērnus spēlēt pāros un grupās, ievērot spēles noteikumus. Attīstīt bērnu spējas un prasmes patstāvīgi realizēt savas idejas. Risināt iespējamās problēmas palīdzēja spēles – „Cilvēku bingo”, “Brīnumportrets”, „Klausītājs, optimists un pesimists”, „Aklais, kurlais, mēmais”.

Bērniem patika darboties radošajās darbnīcās “Rūķīšu māja” ,“Ziedu groziņš”, “Ziedu mantra” un „Koka krelles”. Bet laboratorijas un eksperimentu darbnīca, kur tika izmantotas praktiskas pētīšanas metodes izraisīja sajūsmu. Tika organizēti izklaides braucieni “ROXY” centrā un minizoodārzā  “Raptors Park”.

Atraktīvās spēles “Latvija”, “Latvijas valsts simboli” „Mūsu zaļās pēdas zemei” un bibliotēkas organizētas spēles “Grāmatu draugs” laikā bērni paplašināja zināšanas par Latvijas un Augšdaugavas novada vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru un personībām, deva bērniem iespēju apgūt jaunas prasmes un attīstīt savas spējas un talantus, kas kopumā palīdzēja novērst akadēmisko zināšanu nepilnības, kas radušās attālināta mācību procesa rezultātā. Nometnes dalībnieki iemācījās analizēt savu un citu bērnu darbību, vērtēt dienas gaitu izvērtēšanas „Viedokļu aplis” laikā, emocionāli atbalstīt citus, pareizi veidot attiecības ar saviem pusaudžiem “Komplimentu virpulis” spēles laikā.

Piedalīšanās nometnē deva bērniem iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, attīstīt savas prasmes, pilnveidot zināšanas un radošumu, iemācīja emocionāli atbalstīt citus, pareizi veidot attieksmes ar saviem pusaudžiem, strādāt komandā. Kopumā tas palīdzēja bērniem pārvarēt saistītos ar Covid 19 pandēmijas radītas veselības problēmas.

Sofija Mole
Daudzfunkcionālā centra “Skrudaliena” vadītāja