Sventes vidusskolā izskanēja Pēdējais zvans

Maijs ir skaistākais pavasara mēnesis, kad skolēni un skolotāji plūc sava darba augļus un pēdējais zvans iezvana satraukumu un cerību pilnu laiku par gaidāmajām ieskaitēm un eksāmeniem. Sventes vidusskolas 9. un 12. klašu skolēnus Pēdējā zvana pasākumā sveica skolasbiedri, skolotāji un skolas direktors Aleksandrs Sibircevs, Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste – metodiķe Daina Ostrovska un Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska. Uz pasākumu bija ieradušies arī vecāki, kuru acīs bija nolasāms uztraukums un lepnums par saviem bērniem, kuri nu jau ir soļa attālumā no lielās dzīves sliekšņa.

Gan Sventes vidusskolas bioloģijas skolotājas Natālijas Miļevičas audzināmajā  9.klasē, gan krievu valodas skolotājas Birutas Ondzules vadītajā 12. klasē mācās deviņi skolēni. Topošie absolventi teica paldies saviem skolotājiem par darbu, ko tie ieguldījuši viņu izaugsmē, par pacietību un atbalstu visu šo gadu garumā, saņēma apsveikumus un veiksmes vēlējumus eksāmenos no jaunāko klašu skolēniem.

Sventes vidusskola šajā mācību gadā var pamatoti lepoties ar savu skolēnu sasniegumiem, kuri  uzrādīja teicamus rezultātus gan novada olimpiādēs, gan konkursos un pētnieciskajos darbos. Gadu no gada Daugavpils novada dome finansiāli apbalvo pašvaldības izglītības iestādes par sasniegumiem novada, valsts mācību priekšmetu olimpiādēs un interešu izglītībā pamatskolu un vidusskolu grupā.

Šajā mācību gadā pamatskolu grupā 1. vietu olimpiāžu kopvērtējumā ieguva Kalupes pamatskola, 2. vietu Naujenes pamatskola, 3. vietu – Silenes pamatskola. Vidusskolu grupā olimpiādēs vislabāk veicies Špoģu vidusskolai, 2. vietā – Sventes vidusskola, 3. vietā – Zemgales vidusskola.

Savukārt interešu izglītībā pamatskolu grupā līderos izvirzījusies Medumu pamatskola, 2. vietā – Lāču pamatskola, 3. vietā – Naujenes pamatskola. Savukārt vidusskolu konkurencē, interešu izglītība visspēcīgāka bijusi Vaboles vidusskolā, 2. vietā – Špoģu vidusskola, 3. vietā – Sventes vidusskola.

Daugavpils novada domes vārdā skolēniem, kuri piedalījušies dažādās olimpiādēs un konkursos, kā arī skolotājiem, kuri viņus sagatavoja, un vecākiem, kuri snieguši īpašu atbalstu savu bērnu radošā potenciāla attīstībā, tika pasniegtas Pateicības. Augstākos sasniegumus nopelnījušie skolēni saņēma arī naudas balvas.

Sventes vidusskolas skolēniem šogad īpaši sekmējies matemātikas olimpiādē, kur 6. klases skolēns Maksims Kostjukevičs ieguva 2. vietu, pētniecisko darbu konkursos 1. vietā ierindojās 4. klases skolēns Oskars Saveļjevs un 6. klases skolniece Samanta Saveļjeva, vēstures olimpiādē 2. vietu ieguva 9. klases skolniece Tatjana Meinarte, savukārt 9.klases skolniecei Viktorijai Ivanovai izdevās iegūt 2. vietu informātika un  3. vietu vizuālās mākslas olimpiādē.

“Vēstures olimpiādē es ieguvu 2. vietu, kas ir labākais rezultāts Daugavpils novadā. Ir saglabājušies ļoti daudz materiālu, kas noderēs man, gatavojoties eksāmenam. Esmu gandarīta par paveikto,” stāsta Tatjana Meinarte. Viņa kopā ar klasesbiedreni Viktoriju Ivanovu un Ainu Zubrovu pārliecinātas, ka ieguldītais darbs vienmēr vainagojas ar rezultātiem, ja to veic ar prieku.

Sventes vidusskolas 9. klašu skolēniem nākamais mācību gads atsāksies vidusskolēnu lomā, turpinot kāpt zinību kalnā. Turpretī 12. klases jaunieši atzīst, ka joprojām grūti noticēt, ka pēc vasaras tie vairs neatgriezīsies savās iemīļotajās klasēs. “Ir uztraukums pirms gaidāmajiem eksāmeniem un tāds, kā neliels šoks, ka tik drīz būs izlaidums,” saka Karolīne Vasiļevska. Arī viņas klasesbiedrene Jeļizaveta Veličko  neslēpj, ka ir uztraukums, jo drīz būs jāsper liels solis lielajā dzīvē. Ļoti ilgosimies pēc skolas, atzīst Jeļizaveta. Jaunietēm vienmēr atmiņā paliks skolas pasākumi, popielas, klases sarunas. Tagad, gatavojoties izlaidumam, tapis arī klases video, kura filmēšana paliks prātā ar gaišām un pozitīvām emocijām. Īpaši pateicīgas meitenes ir klases audzinātājai Birutai Ondzulei. “Mēs nebijām vienkārša klase un sākumā mūsu vidū nebija labas savstarpējās attiecības. Tomēr mēs augām un arī mūsu prāts mainījās, tāpēc tagad saprotam, ka skolotāja izdarīja ļoti lielu darbu klases saliedēšanā,” stāsta Karolīne.

Meitenes jau ir nolēmušas, ko vēlas darīt turpmāk un mērķtiecīgi virzās pretī saviem sapņiem. Priecē, ka lielākā daļa topošo absolventu savus mērķus apņēmušies realizēt dzimtenē un turpināt studijas kādā no Latvijas augstskolām.

Skanot pēdējā zvana skaņām, skolēni kopīgi vēlreiz izsoļoja skolas gaiteņus, kuru sienas vienmēr glabās viņu čalas, smieklus un bezrūpīgās bērnības dienas.

FOTOGALERIJA