Tuvojoties Ziemassvētkiem, izdala saldās dāvanas

Katru gadu Daugavpils novada dome sveic sociāli mazaizsargātos iedzīvotājus, kurus vēlas īpaši pagodināt, sagaidot Kristus dzimšanas svētkus. Iepriekšējos gados tika pagodinātas audžuģimenes, bērni ar īpašām vajadzībām, mazaizsargātas daudzbērnu ģimenes, kurās ir vairāk nekā pieci bērni. Arī šogad šī tradīcija tiek turpināta.

Parasti pasākums norisinājās klātienē, aicinot visus pulcēties pie Ziemassvētku eglītes un tikties ar Salavecīti. Šogad līdzīgs pasākums nevar tikt noorganizēts, tādēļ tika nolemts izvadāt saldās dāvanas uz dzīvesvietām, ko veica Daugavpils novada Sociālā dienesta sociālie darbinieki.

Kopumā šogad dāvanas tika sarūpētas:

  • 68 bērniem – bāreņiem;
  • 50 bērniem ar īpašām vajadzībām (līdz 18 g.);
  • 12 dāvanas mazaizsargātām daudzbērnu ģimenēm, kurās ir pieci un vairāk bērni;
  • 19 dāvanas audžuģimenēm;
  • Sociālās aprūpes iestādēs tika nogādātas 483 dāvanas.

Kaut arī ārkārtējās situācijas laikā ir vairāki ierobežojumi un vīruss ierobežojumus neievēro, katram uz sirds ir, ko teikt. Šobrīd ir Adventes laiks, kad cilvēks pārdomā aizejošā gada notikumus, sāpes un prieku, veiksmes un neveiksmes, kļūdas un panākumus. Vienmēr ir vēlme ticēt, ka sapņi piepildīsies, būs brīnums, kuru ļoti gaida bērni, bet mēs, pieaugušie, klusiņām arī tam ticam. Katru gadu liekas, ka cilvēki tev atsmaidīs daudz sirsnīgāk. Ziemassvētku gaidīšanas laikā centīsimies piedot tiem, kas ir pāri darījuši, uzsmaidīt tiem, kas mūs ir aizmirsuši. Pateikt labu vārdu tiem, kas tevi ir nolieguši, un atvērt durvis tiem, kas tavā priekšā tās ir aizvēruši.

Kopā ar svētku dāvanām lai svētku mirdzumā dzimst ticība, cerība un mīlestība jauniem darbiem un sapņiem! Lai Jaunais gads sirdī iemet baltu zvaigžņu klēpi, kas sniedz brīnumainu spēku! Lai rokas un prāts gurst tīkamā darbā, bet spēkus lai atjauno tuvu un mīļu cilvēku klātbūtne!

Daugavpils novada Sociālais dienests