Vesela Latvija

Lai stiprinātu pašvaldību lomu un kompetenci veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā, 9. un 10. martā tiešsaistē notika divu dienu seminārs “Vesela Latvija”. Seminārā bija iespēja uzzināt, kā pētīt un analizēt iedzīvotāju veselības rādītājus un paradumus un kā veiksmīgi komunicēt ar dažādām mērķauditorijām, motivējot tās iesaistīties pašvaldību organizētajos pasākumos.
Tāpat bija iespēja papildināt savas zināšanas par veselību veicinošu pasākumu plānošanu, īstenošanu un to efektivitātes izvērtēšanu, kā arī zināšanas par uz pierādījumiem balstītu profilakses metožu izmantošanu atkarību izraisošo vielu un procesu atkarību jautājumos. Semināra ietvaros varēja iepazīties arī ar labās prakses piemēriem par jau īstenotiem veselību veicinošiem projektiem Latvijā un ārzemēs.

Savukārt 2021. gada 22. martā plkst. 12:00 tiks organizēta tiešsaistes video konsultācija, kurā Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoriem un atbildīgajām amatpersonām būs iespēja gūt atbildes uz aktuāliem veselības veicināšanas un slimību profilakses problēmjautājumiem. Tiešsaistes konsultācija būs redzama interneta vietnē www.facebook.com/izglitibaspasakumi.

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla ziņas