Vīragnas un Kumbuļu ezeros sāka pētīt zivju resursus

15. – 16. jūlijā sākās Vīragnas un Kumbuļu ezeru zivju resursu pētīšanas “Valsts zivju fonda” projekts – “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana un līdzdalība starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā”.

Projekta ietvaros sagatavos apsaimniekošanas plānu Daugavpils novada Vīragnas un Kumbuļu ezeriem un pētīs to zivju resursus. Tas ļaus ilgtermiņā rūpēties par zivju resursu optimālu saglabāšanu. Pētījuma rezultāti tiks publicēti. Pētīšanu veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”.

BIOR izstrādāja zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Daugavpils novada Vīragnas un Kumbuļu ezeram, saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 918 “Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”. Noteikumi ir nepieciešami, lai plānotu ezera apsaimniekošanu, nodrošinātu zivju resursu aizsardzību un atražošanu, uzlabotu ezeru ekoloģisko stāvokli.