Višķu pagastā mainīta vēlēšanu iecirkņa atrašanās vieta

Informējam iedzīvotājus un vēlētājus, ka Daugavpils novada administratīvās teritorijas vēlēšanu iecirkņa Nr. 421 atrašanās vieta tiks mainīta.

No Višķu pagasta pārvaldes Skolas ielā 17, Špoģu ciemā, iecirknis tiks pārcelts uz Špoģu Mūzikas un mākslas skolu.

Jaunā iecirkņa adrese būs: Šosejas  iela 3, Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads.

Vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietas maiņa notikusi, jo Višķu pagasta pārvaldes telpās tagad atrodas arī Bāriņtiesa, līdz ar ko telpu platību vēlēšanu iecirkņa ierīkošanai šajā ēkā vairs nepietiek.