Daugavpils novada tūrisma balva 2018

Daugavpils novada pašvaldības aģentūra “TAKA” no 2019. gada 20. marta līdz 8. aprīlim (ieskaitot) izsludina pieteikšanos konkursam “Daugavpils novada tūrisma balva 2018”.

Konkursa pretendentu vērtēšanu paredzēts veikt sekojošās nominācijās:  “Jaunais tūrisma produkts 2018”,  “Jaunā tūrisma mītne 2018”, “Veiksmīgākā Eiropas un citu fondu līdzekļu piesaiste 2018” un “Gada pasākums 2018”.

Nominācijā “Jaunais tūrisma produkts 2018” tiks vērtēti jaunie tūrisma objekti un produkti, kas tika izveidoti Daugavpils novadā 2018. gadā.

Nominācijā “Jaunā tūrisma mītne 2018” tiks vērtētas naktsmītnes, kas sākušas aktīvi darboties 2018. gadā, kā arī tie uzņēmumi, kas 2018. gadā tika atklāti pēc rekonstrukcijas.

Nominācijā “Veiksmīgākā Eiropas un citu fondu līdzekļu piesaiste 2018”  ir iespēja pieteikt uzņēmumus, kas aktīvi apguva un veiksmīgi izmantoja dažādu fondu līdzekļus tūrisma infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošanā, un uzlabo Daugavpils novada tēlu tūrisma pakalpojumu pieejamībā.

Nominācijā “Gada pasākums 2018” tiks vērtēti kultūras u.c. pasākumi, ko 2018.gadā rīkoja uzņēmēji, pašvaldības iestādes, biedrības vai nodibinājumi Daugavpils novada teritorijā, kas izcēlās ar augsta līmeņa kvalitāti, novitāti un veicināja Daugavpils novada atpazīstamības popularizēšanu un kultūras tūrisma attīstību.

Konkursa ietvaros tiek noteikta arī speciālā balva “Balva par ieguldījumu Daugavpils novada tūrisma attīstībā 2018”, kuru piešķirs, balstoties uz konkursa komisijas lēmumu.

Pretendentus konkursam nominācijās:  “Jaunais tūrisma produkts 2018”,  “Jaunā tūrisma mītne 2018”, “Veiksmīgākā Eiropas un citu fondu līdzekļu piesaiste 2018” un “Gada pasākums 2018” var pieteikt paši tūrisma objekti, komersanti, kas sniedz tūrisma pakalpojumus, pašvaldība vai pašvaldības iestādes, biedrības vai nodibinājumi, kuru darbība saistīta ar tūrisma nozari.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Daugavpils  tūrisma vietnē www.visitdaugavpils.lv un www.daugavpilsnovads.lv. Lai pretendentu pieteiktu konkursam, jāaizpilda Pretendenta pieteikuma anketa (nolikuma 1.pielikums) un līdz 8.aprīlim jānosūta uz e-pastu: taka@dnd.lv. Konkursam pieteiktos pretendentus izvērtēs komisija, katrā nominācijā nosakot vienu uzvarētāju.

Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti 26.aprīlī – Daugavpils un Daugavpils novada tūrisma sezonas atklāšanas pasākumā, kas norisināsies Daugavpils cietoksnī, Nikolaja ielā 9, Daugavpilī (2. stāvā, virs galerijas “Baltais zirgs”).

Konkursa mērķis ir izvērtēt jauno tūrisma objektu un tūrisma pakalpojumu sniedzēju darbību Daugavpils novadā, atzīmēt un apbalvot Daugavpils novada labākos jaunos tūrisma uzņēmumus un pakalpojumu sniedzējus, kas darbojas tūrisma nozarē.

Konkursa “Daugavpils novada tūrisma balva 2018” nolikums

Pieteikuma anketa

Papildus uzziņas, zvanot Daugavpils novada pašvaldības aģentūrai pa tālruņiem +371 65476748, +371 29431360 vai rakstot taka@dnd.lv .