Aizlūgums par mirušajiem

2. novembrī

  • Ambeļu Svētā Jura baznīcā – plkst. 9.00;
  • Augškalnes Svētās ģimenes baznīcā – plkst. 10.00;
  • Višķu Svētā Jāņa Kristītāja baznīcā – plkst. 18.00.

    Lūgsim Dievu par mūsu mirušajiem gan baznīcās, gan kapsētās un arī mājās.

Izgaismosim mirušo atdusas vietas, iededzot kapsētās svecītes.

Apmeklējot dievnamu ievērosim epidemioloģiskos drošības noteikumus un rekomendācijas:

  • Ievērosim divu metru distanci ( izņemot vienas ģimenes locekļus);
  • Dezinficēsim rokas;
  • Lietosim mutes un deguna aizsegu ( masku vai sejas vairogu).